เก็บเล็กเกร็ดน้อย

ตอน บาติกโบราณ ชนเผ่าม้ง

00:04:13 Mins
Rating: 3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

บาติก หรือ ปาเต๊ะเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่ทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสีนั่นเองแต่ในส่วนของบาติกที่ย้อมลายผ้าด้วยขี้ผึ้งซึ่งเป็นเทคนิคศิลปะดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยของชาวเผ่าม้งนั้น ก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปรายการย้อนหลัง VARIETY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา