English for more

ตอน Restaurant ตอน 1

00:04:07 Mins
Rating: 3.75/5 (ผู้ให้คะแนน 4 คน)

เป็นการพูดสอนเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับในร้านอาหารเรียกว่าอะไร และสถานที่รับประทาอาหาร พนักงานชายและหญิงรายการย้อนหลัง VARIETY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา