Why Find

ตอน E-Mail Scam คืออะไร

00:03:00 Mins
Rating: 3/5 (ผู้ให้คะแนน 10 คน)

พวกเราต่างทราบกันดีว่า ทุกวันนี้มีอีเมล์ต้มตุ๋น (E-mail Scams) ที่หลอกลวงด้วยเล่ห์อุบายต่างๆ แพร่กระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมด แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า อีเมล์ฉบับไหนหลอกลวง และอีเมล์ฉบับไหนจริง ติดตามชมเทคนิคง่ายๆ ในการป้องกัน E-mail Scamsรายการย้อนหลัง SELF STUDY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา