Trick Talk

โปรแกรม Adobe Photoshop ตอนที่ 2

00:15:09 Mins
Rating: 3/5 (ผู้ให้คะแนน 10 คน)

ในตอนนี้เราจะนำเทคนิคในการตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม สมจริง เช่นการลบริ้วรอย การทำภาพนิ่งให้สวยงาม แต่ในครั้งนี้เราจะใช้เทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่มากมาย โดยเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า To layer ในการตกแต่งภาพรายการย้อนหลัง SELF STUDY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา