iTrend

ตอน NoteBook

00:14:59 Mins
Rating: 3/5 (ผู้ให้คะแนน 10 คน)

เมื่อพูดถึง NoteBook ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่นิยมกันมากๆ เนื่องจากสามารถพกพาสะดวก การใช้งานที่หลายหลาย ตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี และวันนี้เราจะพาไปอัพเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ NoteBookรายการย้อนหลัง SELF STUDY

สาระน่ารู้ เสริมได้ด้วยตัวเรา